Mì nghệ (Turmeric noodle)

Turmeric is known as a herb rich in antioxidant, antimicrobial, antifungal, cancer preventing and anti-inflammatory substances. The combination of such wonderful effects of fresh turmeric and Bao thai rice powder creates a characteristic turmeric vermicelli (locally known as vermicelli with turmeric flavour), making a delicious meal with plenty health benefits.

Nhận xét

  1. Có ai khác tin rằng thu nhập trên Internet không tồn tại? Nếu cậu nghĩ vậy, tôi mừng là cậu sai! Anh không tin nó? Vì vậy, tới trang web https://www.liteforex.com/vi/downloads/mt5/ và hãy chắc chắn rằng bạn có thể và thậm chí cần phải kiếm tiền trên Internet!

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét