Mì bồ công anh (Dandelion noodle)

Dandelion is known as a traditional herb for Vietnamese people with benefits in treating symptoms of liver and gallbladder, digestion problem, and anemia as well as benefit for generating milk in new mothers. The combination of such wonderful effects of fresh dandelion and Bao thai rice powder creates a characteristic dandelion vermicelli (locally known as vermicelli with dandelion flavour), making a delicious meal with plenty health benefits.

Nhận xét

  1. Tất cả mọi thứ trông rất ngon và tuyệt vời. Ngay lập tức, sự thèm ăn của tôi tỉnh dậy. Và tôi ở đây là tình cờ gần đây đã tìm thấy chỗ vay tiền mặt trả góp với rất thông tin có giá trị, như lần trong thời của chúng ta rất hữu ích chủ đề. Kết nối tất nhiên với tiền bạc, nhưng nếu bạn muốn đi xem

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét